Hỗ trợ trực tuyến

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Youtube

Facebook

Thống kê truy cập

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, ngày nay văn hóa đồng phục đã trở thành một thứ “mốt” không chỉ trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước mà còn trong rất nhiều các doanh nghiệp. Nó thể hiện nét đặc trưng cho môi trường làm việc, tính chất công việc hoặc thương hiệu của đơn vị hay doanh nghiệp đó. Cũng như logo, đồng phục công sở thuộc về lớp văn hóa “tầng bề mặt” của cơ quan, doanh nghiệp. Tuy nhiên nó lại có một tầm quan trọng nhất định trong việc góp phần tạo nên đẳng cấp và thương hiệu doanh nghiệp.

Hình ảnh hoạt động