Hỗ trợ trực tuyến

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Youtube

Facebook

Thống kê truy cập

LOGO - GIÁ TRỊ CỦA ĐỒNG PHỤC THƯƠNG HIỆU (07/01/2015)

Đồng phục thương hiệu cũng khéo léo phản ảnh sự quan tâm chăm chút cho doanh nghiệp của nhà đầu tư cũng như chính là sự trân trọng khách hàng khi họ sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Trong những yếu tố tạo dựng nên một hình ảnh thương hiệu mạnh, thì mẫu logo thường được cho là yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh nhất.

Đồng phục thương hiệu cũng khéo léo phản ảnh sự quan tâm chăm chút cho doanh nghiệp của nhà đầu tư cũng như chính là sự trân trọng khách hàng khi họ sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp.
 

logo-design-service-portfolio


Trong những yếu tố tạo dựng nên một hình ảnh thương hiệu mạnh, thì mẫu logo thường được cho là yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh nhất. Các yếu tố nhận diện cốt lõi khác của thương hiệu cũng phải được lựa chọn sao cho phù hợp và tương thích với logo của thương hiệu, điều này hoàn toàn phù hợp với việc xây dựng hình ảnh đồng phục thương hiệu. Đồng phục thương hiệu không những chính là công cụ đưa hình ảnh, đưa các yếu tố cốt lõi của thương hiệu đến với khách hàng mà nó còn là một cách biểu hiện khác, đa dạng và sinh động hơn của chính các yếu tố quen thuộc như logo, và ghi nhớ nó vào tiềm thức của khách hàng. 


Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là tạo nên những liên tưởng thương hiệu khác thay thế cho mẫu logo, mà chính là chúng ta nên xem xét tất cả cơ hội có thể giúp thương hiệu thiết lập nên những mối liên tưởng dễ nhớ và nhất quán, phù hợp với các đặc tính của thương hiệu, trên tất cả các phương tiện truyền thông và tác động lên cảm nhận đa giác quan càng nhiều càng tốt. Đó chính là ý nghĩa của việc xây dựng đồng phục thương hiệu toàn diện 360o.


Viet Le Uniform mang đến giải pháp xây dựng đồng phục thương hiệu thể hiện tính nhất quán song không kém phần sinh động trong đồng phục thương hiệu, với mong muốn thể hiện được sức sáng tạo không ngừng trong việc tạo ra giá trị mới cho khách hàng.

 

ღ VLST ღ

Hình ảnh hoạt động